Noodzaak van Architectuur

Een architect is op de hoogte van de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit, kent de wegen die bewandeld moeten worden binnen de gemeente om een vergunning te bemachtigen, is onafhankelijk en staat u met zijn bouwkundige kennis bij in de uitwerking van uw bouwplan. Een architect maakt het ontwerp voor een gebouw of uitbreiding waarin uw pakket aan wensen is verwerkt.

Een goed ontwerp voegt esthetische waarde toe aan een gebouw. De architect verzorgt maatwerk voor u, zodat u waar krijgt voor uw geld. Onze architecten kunnen u ondersteunen om op allerlei manieren kosten te besparen. We overzien uw budget en voeren onderhandelingen om de beste materialen en het beste vakmanschap te krijgen voor de laagste prijs. We kunnen stookkosten verminderen door een energiebesparend gebouw te maken.

We kunnen tijd besteden aan een planning, zodat naarmate uw ideeën zich ontwikkelen, we wijzigingen kunnen aanbrengen op papier. Dit zal veel goedkoper zijn dan wijzigingen in een later stadium, wanneer de bouw al in volle gang is.

ONTWERPPROCES WONINGBOUW
ONTWERPPROCES UTILITEITSBOUW

Wat  is architectuur

Wij ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Als de gebruiker zicht goed voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn wensen, dan komt de architectuur tot zijn recht. Voor ons moet een gebouw variatie bieden in zowel gebruik als ruimtelijke beleving. Hierbij zijn het onderstaande onderdelen die voor ons als ontwerptools fungeren.