Loading...
Home/Architectuur

NOODZAAK VAN ARCHITECTUUR

Een architect is op de hoogte van de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit, kent de wegen die bewandeld moeten worden binnen de gemeente om een vergunning te bemachtigen, is onafhankelijk en staat u met zijn bouwkundige kennis bij in de uitwerking van uw bouwplan.Een architect maakt het ontwerp voor een gebouw of uitbreiding waarin uw pakket aan wensen is verwerkt.

Een goed ontwerp voegt esthetische waarde toe aan een gebouw. De architect verzorgt maatwerk voor u, zodat u waar krijgt voor uw geld. Onze architecten kunnen u ondersteunen om op allerlei manieren kosten te besparen. We overzien uw budget en voeren onderhandelingen om de beste materialen en het beste vakmanschap te krijgen voor de laagste prijs. We kunnen stookkosten verminderen door een energiebesparend gebouw te maken.

We kunnen tijd besteden aan een planning, zodat naarmate uw ideeën zich ontwikkelen we wijzigingen kunnen aanbrengen op papier, wat veel goedkoper is dan later, wanneer de bouw al in volle gang is.

ONTWERPPROCES WONINGBOUW

WAT IS ARCHITECTUUR

Wij ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Als de gebruiker zicht goed voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn wensen, dan komt de architectuur tot zijn recht. Voor ons moet een gebouw variatie bieden in zowel gebruik als ruimtelijke beleving. Hierbij zijn het onderstaande onderdelen die voor ons als ontwerptools fungeren.

CONSTRUCTIE

Een slimme constructie heeft invloed op de manier van bouwen en is daarbij belangrijk voor het kostenbewust ontwerpen. Ook heeft de constructie veel invloed op de flexibiliteit van een woning wat betreft de toekomstige uitbreidingsmo­gelijkheden.

HAALBAARHEID

Gedurende het gehele ontwerpproces zal het ontwerp getoetst worden op haalbaarheid. Daarbij gaat het om de ruimtelijke en bouwtechnische regelgeving samen met de budgetbewaking van de opdrachtgever.

DETAIL

Het goed uit detailleren van een gebouw is uitermate belangrijk. Het kan een ontwerp maken en breken. Daarom besteden wij hier ook veel aandacht aan en het is dan ook onverstandig om op dit onderdeel bezuinigen.

ORGANISATIE

De organisatie is altijd sterk gerelateerd aan wensen van de opdrachtgever en wat de omgeving heeft te bieden. Bij het ontwerp van een organisatie kunnen bijvoorbeeld; ruimtelijkheid, zichtlijnen en daglicht belangrijke uitgangspunten vormen.

DAGLICHT

Daglicht is essentieel voor de beleving van ruimtes, detaillering, materialen en het contact met buiten. Daglicht is bijzonder licht en de enige echt duurzame lichtbron. Het geeft gedurende de dag en seizoenen verschillende uitstralingen aan het interieur en exterieur van gebouw­en. Daarom zien wij dit als een belangrijke tool voor het ontwerpproces.

OMGEVING

De omgeving en locatie vormen de basis van het uiteindelijke ontwerp. Bij het te vervaardigen ontwerp kan er worden ingespeeld op bijvoorbeeld: uitzichten, omliggende ge­bouwen, landstructuren en verkeerssituaties. Daarom is een omgevingsonderzoek belangrijk voor een ontwerp.

MATERIAAL

De materiaalkeuzes voor een exterieur of interieur zullen afhangen van de uitgangspunten van het ontwerp. Door te spelen met contrasterende materialen kunnen kenmerken de elementen juist versterkt worden. Daarnaast kan er ook gestreefd worden naar eenheid in materialen.

KLIMAAT

Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan het binnen klimaat van een woningen. Waardoor men het risico loopt te moeten leven in een slecht geventileerde, verwarmde en gekoelde woning. En dit kan schadelijk zijn voor de gezond­heid van de bewoners. Daarom vinden wij het belangrijk dit onderdeel op een duurzame manier te verweven met de architectuur.