Project omschrijving

PROJECT
Woonboerderij Ommen

OPDRACHTGEVER
Particulier

OMSCHRIJVING
Deze woning is gesitueerd midden in een weids landschap. De woning onderging een grote renovatie. Bij de aanpassingen naar de eigentijdse behoeften, hielden we rekening met de historie van het gebouw. We hebben het oorspronkelijke karakter van het bouwwerk zo veel als mogelijk doen opleven.

Respect voor de historie van een gebouw staat centraal in onze visie op bouwen en restaureren. Evenals respect voor de plaats van het gebouw in zijn omgeving. Nieuwbouw in een historische structuur geven wij zó vorm dat er harmonie ontstaat tussen nieuw en oud. De wijze waarop we dat doen is uiteraard afhankelijk van locatie en van de gewenste functies. Bij restauraties en herbestemming is onderzoek vóór en tijdens de uitvoering van groot belang.