INSCHAKELEN SPECIALIST VERGUNNINGAANVRAAG 

Wanneer u een vergunning nodig heeft, bent u bij ons aan het goede adres. Wij bieden u namelijk ondersteuning op het complexe gebied van omgevingsrecht en vergunningen. Door jarenlange ervaring met advisering en engineering van gebouwen kennen we een hoge mate van expertise. Uw gebouw toetsen aan de vigerende regelgeving behoort tot onze kerntaken. Omdat wij deze werkzaamheden in eigen huis uitvoeren kunnen we u snel voorzien van antwoorden betreffende obstakels en mogelijkheden.

COMPLEXITEIT

Het aanvragen van vergunningen en bewaken van dit proces is en blijft door de veranderende regels gecompliceerd. Ondanks pogingen van de overheid om dit eenvoudiger te maken, zoals door de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Waterwet.

DESKUNDIGHEID

Wij beschikken over deskundigheid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bestuurlijk juridische vraagstukken en bovenal het vermogen samen te werken om deze taken goed uit te voeren.

Wij kunnen de volgende diensten en producten op het gebied van vergunningen voor u realiseren:

  • Vergunningen inventarisatie

  • Adviseren betreft de benodigde informatie voor een vergunningsaanvraag

  • Adviseren betreft wet en regelgeving

  • Verzorgen van de vergunningsaanvraag

  • Overleg met de bevoegde instanties

  • Voortgang bewaking van de aanvraag.