De Haan Engineering

NIEUWE TECHNIEKEN GEVEN NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Missie

DE HAAN ENGINEERING

Comfortabel wonen en werken houdt een gezonde en veilige omgeving in. Daarnaast dient alles in de gebouwde omgeving te voldoen aan wet en regelgeving. De Haan Engineering helpt opdrachtgevers wanneer het gaat over kennis betreft regelgeving zoals Ruimtelijke ordening, Bouwbesluit, Brandveiligheid en Duurzaamheid. Dit om uw gebouw op zijn minst te laten voldoen aan wet- en regelgeving, als ook u adviseren hoe een gebouw u beter kan voorzien in uw behoeftes.

Ons kennisniveau op dit gebied wensen we door te ontwikkelen, waarbij we nieuwe ontwikkelingen om sneller en kwalitatief hoogwaardiger te toetsen omarmen. Hierbij denken we aan ICT tools, procesvoering zoals kwaliteitsborging door private partijen en het in huis hebben van adviseurs op deelgebieden.

Voorbereiding is het halve werk. Beter bouwen lukt alleen met een betere voorbereiding. Dit doen we door bouwinformatie modellen waarbij bouwkundige, installatie en constructie componenten visueel worden vormgegeven en op elkaar worden afgestemd.

Deze afstemming zorgt voor minder problemen in de uitvoering en eenduidige gegevens zoals tekeningen, artist impressions en uittrekstaten. Ons team dient hiervoor een groot inlevingsvermogen en praktische kennis betreft maakbaarheid, bouwprocessen en bouwkwaliteit te hebben.

In prefabriceren zien we een methodiek om hogere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. In de onderneming is veel kennis van de huidige status binnen productie fabrieken betreft prefabricage methodes en bijbehorende bouwmethodes. Door de steeds verdere ketenintegratie die we actief opzoeken zijn we meer in staat om op hoge kwaliteit goedkopere producten te maken voor de gebouwde omgeving.

Binnen de gehele organisatie wensen we de kwaliteit te borgen. Om dit tastbaar te maken wensen we deze met data te onderbouwen zodat we een statische kwaliteit af kunnen geven naar onze opdrachtgevers. We voeren daarom op de Engineeringsafdeling als eerste Six Sigma in om kwaliteit te borgen en voortdurend te verbeteren.

We zoeken markkansen of creëren deze door productie in vergaande mate op een hoog niveau te koppelen aan het ontwerp proces. We denken dit te kunnen door een bundeling van de bovenbeschreven kennis op gebied van, Bouw Informatie modellen, Wet en Regelgeving, Prefabricage, Productie methodes, Bouwmethodes en Kwaliteitsborging.