Betere systemen om gebouwen vorm te geven en proces gestuurd te bouwen. Dit is er op gericht om data gestructureerd te verwerken en op te slaan. Echter veel van deze gegevens zijn benodigd voor betrokkenen in het bouwproces. Cloud technieken helpen de data te delen en te verzamelen met externe partners en personen in het bouwproces.

PLANNING CLOUD BASED

Buro De Haan biedt een planningstool aan welke gebruikt kan worden door alle partners binnen het bouwproces. Door gebruik te maken van een gezamenlijke planning is het voor elke partner direct inzichtelijk wanneer deze materialen moet aanleveren of wanneer er gestart kan worden met bepaalde werkzaamheden. Doordat iedere partner toegang heeft tot de totaalplanning is voor iedere partner ook direct zichtbaar wat de gevolgen zijn bij een eventuele wijziging in de planning.

ONLINE SAMENWERKING

Door gebruik te maken van cloud-gebaseerde BIM coördinatie- en managementoplossingen zijn we in staat om op een efficiënte wijze samen te werken met onze partners. Met deze tools is het mogelijk om architectonische, constructieve en installatietechnische modellen samen te brengen voor interdisciplinair overleg.
Andere interessante features zijn; eenvoudige toegang tot modellen, gegevens en workflows voor coördinatie van BIM-projecten inclusief features voor clash detection.

WEBSHOP TEKENTECHNIEK

Door gebruik te maken van cloud-gebaseerde BIM coördinatie- en managementoplossingen zijn we in staat om op een efficiënte wijze samen te werken met onze partners. Met deze tools is het mogelijk om architectonische, constructieve en installatietechnische modellen samen te brengen voor interdisciplinair overleg.
Andere interessante features zijn; eenvoudige toegang tot modellen, gegevens en workflows voor coördinatie van BIM-projecten inclusief features voor clash-detection.