De bouw is een traditionele sector waar een laag innovatieniveau met hoge faalkosten, een laag rendement en fysiek zware arbeid als gebruikelijk wordt gezien. Uitdagingen op gebied van klimaat- en milieudoelstellingen versterken de forse uitdagingen waar wij als sector voor staan: onbetaalbaar wordende woningen, een tekort aan gekwalificeerd personeel en een grote vraag vanuit de markt.  

Vanuit Buro de Haan zetten we volop in op verschillende gebieden om een antwoord te geven op deze vragen. Wij doen dat vanuit onze missie: Beter Bouwen. Iedere dag denken we na over hoe we beter, sneller of goedkoper kunnen bouwen afhankelijk van het type opdracht. 

Efficiency door de hele bouwketen

Beter Bouwen doen wij vanuit zeven bedrijfsonderdelen. Iedere afdeling is binnen zijn ei gen discipline continu op zoek naar efficiency onder het motto ‘Beter Bouwen’. Door kruisbestuiving en alles onder 1 dak zal bij de inzet van Buro de Haan de totale efficiency groter zijn dan de som der delen. Dat doen wij met een team van gedreven mensen die allemaal specialist zijn op hun eigen discipline.

Om te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers maken we gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem. Klik hier voor onze beleidsverklaring.

Arjan de Haan
“Aanstichter” van de club

Wij werken voor

Samen de bouw beter maken

Beter Bouwen doen wij vanuit zes bedrijfsonderdelen. Iedere afdeling is binnen zijn eigen discipline continu op zoek naar efficiency onder het motto ‘Beter Bouwen’.

Wij innoveren zelf maar wij zijn ook onderdeel van innovatieprogramma’s vanuit overheden op Europees, landelijk en lokaal niveau. Zo werken wij mee in programma’s die de renovatie van 22 miljoen energieneutrale woningen en 43 miljoen CO2 neutrale appartementen mogelijk gaat maken. Werken wij aan een fabriek die 25.000 woningen per jaar gaat bouwen en maken wij het proces van omgevingsvergunningen op lokaal niveau efficiënter.

Onderdeel uit maken van ons

Wil jij meewerken aan onze missie “beter bouwen”?

Wij zijn regelmatig op zoek naar talent dat gemotiveerd is om aan deze ambitieuze doelstelling invulling te geven.

Werken bij Buro De Haan
Bekijk onze vacatures