BETER BOUWEN MET BURO DE HAAN

Buro De Haan is een dynamisch bureau dat gespecialiseerd is in woningbouw, utiliteitsbouw, herbestemming en duurzaamheid.

Wij geloven in extra waarde creëren voor onze opdrachtgevers en onze onderneming door beter bouwen. Wij willen de eerste zijn die technologieën als cloud computing, BIM, Lean succesvol heeft gekoppeld, organisatie breed geïmplementeerd en zover commercieel exploiteert dat er geen ruimte in de markt meer is voor traditioneel opererende, dure organisatiestructuur.

Een bureau met alle disciplines in huis, daarbij hebben we specialisten op het gebied van projectmanagement, financieel advies, interieur en stedenbouw. Deze samenstelling vormt een stabiele basis, met gedegen kennis om een kwalitatief goed product neer te kunnen zetten. Deze stabiele basis is onderverdeeld in vier bedrijfsonderdelen namelijk:

ARCHITECTUUR

Onze architecten ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Wanneer de gebruiker zich prettig voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn/haar wensen, komt de architectuur daadwerkelijk tot zijn recht. Goede architectuur verbetert de kwaliteit van leven en de economische waarde  van het gebouw.

ENGINEERING

We verdiepen ons in materialen, technische mogelijkheden en innovaties. Bouwen betekent in onze ogen meer dan het stapelen van stenen. Licht, warmte, vocht en geluid zijn van groot belang voor een behaaglijk binnenklimaat en de belevingswaarde van uw bouwproject.

IT

Wij adviseren en berekenen met veel enthousiasme economisch en efficiënt realiseerbare gebouwen. We maken gebruik van geavanceerde technieken, zoals BIM, LEAN-procesbeheersing en Cloud computing. Hierdoor neemt de efficiëntie toe en reduceren wij faalkosten.

CONSTRUCTIE

Het is van essentieel belang dat elk bouwproject is voorzien van een goed doordachte constructie. Wij ontwerpen, berekenen en adviseren u in de meeste efficiënte en praktische constructie. 

MISSIE BURO DE HAAN

Onze kennis en kunde gecombineerd met geavanceerde ontwerp / engineeringstools stellen opdrachtgevers in staat een realistisch beeld te vormen van hun plannen en beter te bouwen. Het onderscheidend vermogen is het meedenken in het gehele bouwproces en de hoeveelheid inzicht die we een opdrachtgever geven om de juiste beslissingen te nemen.

Verder ondersteunen wij bouwgerelateerde bedrijven met onze kennis en kunde op gebied van intelligent engineering. Hierbij specialiseren we ons op procesmatig werken, lean-vraagstukken, kwaliteitsbeheersing, Bouw Informatie Modellen (BIM) en centrale dataopslag door middel van  het nieuwe werken / cloud computing. Ons onderscheidend vermogen hierbij is een brede ontwikkeling op softwaregebied met de ervaring uit de (bouw)praktijk.

MISSIE ARCHITECTUUR

KWALITEIT

Onze diensten worden afgenomen op basis van vertrouwen. Men vertrouwd ons toe om een van de meest grote uitgaven van een organisatie of privé persoon tot een goed einde te brengen. De bepaling of we kans maken op een opdracht wordt bepaald door de algemene beleving in de buitenwereld van ons bureau. Projecten afraffelen of op lage kwaliteitsniveau uitwerken breekt dit beeld af. Daarnaast voeren we onze producten op als onderscheidend t.o.v. de massa; lage kwaliteit doet dit alles te niet.

HARTSTOCHT EN PASSIE

Wij hebben hartstocht voor het creëren van gebouwen en voor bouwkunde. Maximaal presteren is ons doel d.m.v. nieuwe oplossingen en de wil continu te verbeteren. Een goede relatie met de klant opbouwen is daarbij een belangrijk onderdeel voor ons. Wij willen het vertrouwen van onze klanten verdienen door altijd een stap extra te doen. Bestaande klanten zijn ons reclamebord.

VISIE BURO DE HAAN

TOONAANGEVEND

Wij geloven in extra waarde creëren voor onze opdrachtgevers en onze onderneming door beter bouwen. Wij willen de eerste zijn die technologieën als cloud computing, BIM, Lean succesvol heeft gekoppeld, organisatie breed geïmplementeerd en zover commercieel exploiteert dat er geen ruimte in de markt meer is voor traditioneel opererende, dure organisatiestructuur.

BOUWVOORBEREIDING ALS SPEERPUNT

Betere producten bevat ook een integrale werkmethodiek van ontwerp tot productie. Deze hoge ambitie waarmaken door samen te werken of werken voor gelijkgestemde organisaties, die begrijpen dat systeeminnovatie nodig is om beter te bouwen. Onze focus blijft op bouwvoorbereiding, de samenwerkingen zorgen voor totaalproducten.

SYSTEEMINNOVATIE

Planmatige aanbodsturing is voorgoed voorbij. Om de mismatch tussen vraag en aanbod op te heffen, behoeft de bouw systeeminnovatie. Faalkosten terug dringen, ketenintergratie, intelligente informatie uitwisseling, afnemers voorzien van (persoonlijke) keuzes en transparantie zullen sleutelwoorden worden. Vooral bedrijven die staat zijn aan deze nieuwe vraag te voldoen zullen groeien.

Interreg North Sea Region
INDU ZERO

INDU-ZERO: BLAUWDRUK VOOR GROOTSCHALIGE GEÏNDUSTRIALISEERDE WONINGRENOVATIE IN DE NOORDZEE-REGIO.

Buro De Haan is partner in  INDU-ZERO; een consortium van bedrijven, overheden  en kennisinstellingen, gesteund door de Interreg North Sea Region en de EU. Het doel van dit consortium is het creëren van een blauwdruk voor fabrieken die gestandaardiseerde prefab renovatiepakketten kunnen produceren, op grote schaal.

WAT IS ER AAN DE HAND?

In de Noordzee-regio bevinden zich 22 miljoen huizen, gebouwd in de periode 1950-1985 die jaarlijks gezamenlijk 79 Mton CO2-uitstoot produceren. Op dit moment worden er op kleine schaal woningrenovaties uitgevoerd en veel daarvan voldoen niet aan de nZEB (nearly Zero Energy Building) (in Nederland: BENG: Bijna Energieneutraal Gebouw)-norm.

Op dit moment is de snelheid waarmee de woningvoorraad wordt gerenoveerd zo laag, dat de doelen van het Klimaatakkoord om alle gebouwen in 2050 aan de BENG-norm te laten voldoen niet worden gehaald. Ook is de kostprijs van de renovaties nu nog veel te hoog.

De oplossing hiervoor is een gestandaardiseerde productiemethodiek van renovatiepakketten, gebaseerd op LEAN-productiemethoden, die al heel lang worden toegepast in bijvoorbeeld de auto-industrie.

WAT IS DE ROL VAN BURO DE HAAN?

De rol van Buro De Haan in dit samenwerkingsverband is een erg belangrijke rol; Buro De Haan levert op dit moment al door computers gegenereerde  data die in direct contact staat met de  fabriek van RC Panels in Lemelerveld. Daar wordt de data ingelezen in machines en rollen de prefab renovatiepakketten zo van de band.

Met andere woorden: Buro De Haan beschikt samen met RC panels al over een blauwdruk van een fabriek die renovatiepakketten kan bouwen die ook nog eens betaalbaar zijn en zeer snel opgebouwd kunnen worden op de bouwplaats.

Als succesvoorbeeld voor hoe zo’n blauwdruk er uit zou kunnen zien hebben Buro De Haan en RC panels een schat aan ervaring opgebouwd en zullen daarom een vitale rol spelen als het gaat om het adviseren van de andere partners binnen INDU-ZERO als het gaat om innovatie, techniek en logistiek.

Meer weten?

Kijkt u ook eens op :

INDU-ZERO

RC Panels

Buro De Haan is regelmatig op zoek naar nieuw personeel. Bent u benieuwd of we een openstaande vacature voor u hebben?
Bekijk dan al onze vacatures >> 

Onze verschillende afdelingen Architectuur, Engineering, Informatie Technologie en Constructie vormen samen een stabiele basis om een kwalitatief goed product neer te kunnen zetten. Om de samenhang en veelzijdigheid van ons bedrijf in het kort weer te geven, hebben we een bedrijfsfilm waarin u kunt zien wie we zijn en wat we doen.

U kunt ook online onze folder bekijken om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een geprinte versie wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op.