Zowel lokale betrokkenheid als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel.
We zetten ons daarom in voor het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

Sponsoring

Wij hechten veel waarde aan lokale betrokkenheid en zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Wij steunen het lokale verenigingsleven en lokale
stichtingen om zo een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Om lokale sporters de kans te geven om hun beste prestaties neer te zetten, leveren wij een bijdrage aan sportverenigingen. Sponsoring zien wij als één van de bouwstenen van een goede, langdurige relatie met klanten en medewerkers.

MVO

Voor ons betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Onze visie als organisatie sluit daar op aan: “We zien meer innovatie en minder verspilling van schaarse middelen vanuit de bouwsector als antwoord op maatschappelijke problemen.” We steunen dan ook initiatieven die deze visie met ons delen.

Wij ondersteunen:

SV Staphorst

SC Rouveen

Small Miracles

vv Staphorst

CMV Prinses Margriet

Samenwerken?

Sluit uw project of initiatief perfect aan op onze visie of ziet u een lokale verbinding? Dien uw sponsorverzoek in en wie weet is dat het
begin van een duurzame samenwerking.

Sponsorverzoek indienen