Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening

Wij maken ontwikkeling mogelijk door plan en omgeving op elkaar aan te laten sluiten

Ruimtelijke procedures zijn soms traag en daarmee behoorlijk frustrerend. Vaak is het onduidelijk welke stappen worden genomen, welke vragen worden gesteld of waarvoor aanvullend onderzoek nodig is.

Geduld, zorgvuldige communicatie en inhoudelijke kennis van procedures en de te bewandelen wegen zijn nodig om plannen succesvol door de besluitvorming heen te krijgen en in te passen in lokaal beleid en in de directe omgeving. Wij kennen de procedures en de te bewandelen wegen.

Zo helpen wij u van idee naar werkelijkheid!

Resultaatgericht. Van idee naar werkelijkheid

Als planologen werken wij uiteraard nauw samen met u, maar wij onderhouden ook een goede relatie met uw gemeente om procedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Binnen ons bureau werken wij met architecten, IT-ers en engineers samen om beter bouwen mogelijk te maken.
Deze korte lijntjes met diverse vakspecialisten maken dat we resultaatgericht en toekomstgericht werken aan aansprekende nieuwbouwprojecten en binnenstedelijke herontwikkeling waarbij duurzaamheid voor ons een belangrijk uitgangspunt is. Wij hebben oog voor maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie en woningnood.

Zo zetten wij gezamenlijk ideeën om in werkelijkheid.

Persoonlijk

U voelt zich thuis bij Buro de Haan. Wij betrekken u nauw in de stappen die wij nemen en geven duidelijkheid.

Oplossingsgericht

Wij laten uw idee werkelijkheid worden en zoeken daarbij op creatieve wijze naar oplossingen.

Praktisch

Door onze kennis en ervaring kunnen wij snel een inschatting maken of uw plannen haalbaar zijn, en hoe deze te verwezenlijken

Lees meer over onze werkwijze

Geen stress van ruimtelijke procedures

U wilt uw droom verwezenlijken en moet dat doen binnen de kaders van ruimtelijk beleid en bestaande wet- en regelgeving. Verhuizen, verbouwen of nieuwbouwen is op zichzelf al stressvol genoeg, daarom nemen nemen wij graag de ruimtelijke procedures voor u uit handen. Wij houden u op de hoogte van de voortang en vertegenwoordigen u in gesprekken met gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden.

Wij geven u vroegtijdig inzicht in de planologische eisen voor uw ontwikkeling waardoor er snel een passend ontwerp gemaakt kan worden en het ontwerpproces sneller en efficiënter doorlopen wordt. Specifieke bouw- en ontwikkelwensen maken wij mogelijk maken door het vinden van oplossingen binnen de Wet Ruimtelijke Ordening of het schrijven van een plan. Dankzij de vele expertises die wij onder één dak hebben en de visualisatiekracht van Buro De Haan zorgen wij ervoor dat partijen en belanghebbenden de meerwaarde van uw plan inzien.

Wij helpen u met

Ideevorming

Door brainstorms, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee.

Haalbaarheidstoets

U heeft een idee of een droom voor ontwikkeling. Maar is deze wettelijk uitvoerbaar?

Begeleiding

Wij begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningaanvragen.

Stedenbouwkundige analyse

Een breed perspectief door de integratie van planologie, architectuur en stedenbouwkunde.

Erfschetsen en kavelplannen

3D visualisaties

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen u begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundige analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!
NEEM CONTACT OP