Planologische trajecten duren vaak lang en zijn complex. Zo’n traject vraagt om inhoudelijke kennis van procedures en de te bewandelen wegen en is noodzakelijk om ontwikkeling mogelijk te maken. Eerlijk is eerlijk, het zijn vaak trajecten die niet de meeste energie opleveren. Buro de Haan kent de procedures en de te bewandelen wegen en maakt uw ontwikkeling mogelijk.

Wij werken als planologen samen met architecten, IT-ers en engineers om beter bouwen mogelijk te maken. Wij werken toekomstgericht aan aansprekende nieuwbouwprojecten en binnenstedelijke herontwikkeling vanuit duurzaamheid. Dankzij de verschillende expertises die wij als Buro de Haan in huis hebben zetten wij ideeën om in werkelijkheid.

Vroegtijdig inzicht in planologische eisen geeft vanaf de start duidelijkheid in de mogelijkheden van een bouwplan. Hierdoor kan er direct een passend ontwerp gemaakt worden zodat het ontwerpproces sneller en efficiënter doorlopen kan worden. Specifieke bouw- en ontwikkelwensen kunnen juist ook mogelijk gemaakt worden door het vinden van oplossingen binnen de Wet Ruimtelijke Ordening of het schrijven van een plan.

Haalbaarheid en efficiëntie in de gehele bouwketen

De energietransitie, duurzaamheid en klimaatproblematiek stellen de bouwsector voor forse uitdagingen. Uitdagingen die doorwerken in de gehele bouwketen en die beginnen bij een plan.  

Wij hebben alle expertise voor het mogelijk maken van een bouwplan in huis waardoor lijnen kort zijn en er snel geschakeld kan worden. Tijdswinst en minder kosten zijn het grote voordeel van deze werkwijze.   

Onze expertises

Wij verzorgen aanvullend onderzoek om een bouwplan mogelijk te maken. Denk hierbij aan;

  • een berekening externe effecten,
  • stedenbouwkundige analyses,
  • GIS analyse,
  • of bestemminsplan wijzigingen

Wij geven duidelijkheid en geven een realistische blijk op de kans van slagen van een nieuw project. Wij kijken bovendien niet alleen naar belemmeringen maar liever nog wijzen wij erop waar kansen liggen.  

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP