Inpassing

Door omzetten van bestemmingsplan

De samenleving verandert en daarmee ook de wensen op het gebied van ruimtelijke ordening. Toch gaat ruimtelijke ordening nog steeds over het zoekproces naar hoe we onze omgeving zo kunnen inrichten dat de verschillende functies zo goed mogelijk tot hun recht komen. Daarbij zijn wij ons, als maatschappij, er steeds meer van bewust dat keuzes die wij vandaag maken invloed hebben op de lange termijn. Kortom een plan moet passend gemaakt worden voor het bestemmingsplan of het bestemmingsplan moet passend gemaakt worden voor het plan.

Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie

In onze plannen houden wij rekening met deze veranderende wensen en behoeften. Voorheen was het gebruikelijk plannen te maken volgens toelatingsplanologie waarbij we nu werken volgens uitnodigingsplanologie. Toelatingsplanologie werkt volgens het principe dat projecten alleen mogelijk zijn wanneer deze expliciet zijn toegestaan. Uitnodigingsplanologie gaat uit van de basis dat alle projecten die bijdragen aan de omgevingskwaliteit zijn welkom, tenzij ze expliciet verboden zijn. Het zoeken van een middenweg tussen wat wettelijk mag en flexibiliteit is daarbij voor ons dagelijkse kost.

Complexe opdrachten realiseren met kennis en netwerk

Vakkennis op planologisch gebied combineren wij met inleving in uw persoonlijke situatie om ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen op te stellen. Daarbij onderhouden wij de contacten met overheden en hebben wij oog voor de maatschappelijke belangen.

Onze integrale aanpak is daarbij onze grootste kracht. Complexere opdrachten kunnen wij beantwoorden vanuit de integratie met de afdelingen architectuur, engineering, constructie en maatvoering. Wij stellen ruimtelijke plannen op diverse niveaus op. Denk daarbij aan principeverzoeken, wijzigingsplannen, bestemmingsplannen, rood voor rood of stedenbouw.

Een principeverzoek is een concept voor een vergunningaanvraag. Omdat de aanvraag van een vergunning of het opstellen van een bestemmingsplan een lange tijd in beslag nemen en een kostbare zaak kan zijn is het verstandig eerst een principeverzoek in te dienen.

Lees meer >

Is uw plan in strijd met de ruimtelijke regels? Er is een mogelijkheid om daar van af te wijken met behulp van diverse instrumenten en bijbehorende procedures.

Lees meer >

Een nieuw ruimtelijk plan kan een mooi moment zijn om op een duurzame manier onze buitenruimte te versterken en uw plan een positieve bijdrage te laten leveren aan de toekomst van ons klimaat. Uw plan werkelijk tot uitvoer brengen is daarbij ons vak.

Lees meer >

Van agrarische bedrijfsbebouwing naar ruimte voor woningen. De Ruimte voor Ruimte, of Rood voor Rood-regeling biedt de mogelijkheid om een bouwkavel voor woningbouw toe te wijzen wanneer er agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Lees meer >

Stedenbouwkunde bevindt zich op het grensvlak van planologie (ruimtelijke indeling) en architectuur (het ontwerpen van de gebouwde omgeving). Wij integreren de beide disciplines en voegen stedenbouwkunde toe.

Lees meer >

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen uw begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundinge analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!

NEEM CONTACT OP