Binnenstedelijke transformatie

Transformatie van voormalig winkelvastgoed naar woningen

Steeds meer binnenstedelijk voormalige winkelpanden komen leeg te staan. Dit komt onder andere door een steeds groter aandeel van de bevolking wat online boodschappen doet en thuis laat bezorgen. Leegstaande winkelpanden kunnen zorgen voor een verloederde aanblik en de leegloop in binnensteden zorgt ook voor minder dynamiek en leefbaarheid binnensteden. Aan de andere kant biedt dit ook nieuwe kansen!

Kansen voor nieuwe functies

Binnenstedelijke leegstand door bijvoorbeeld leegstaand winkelvastgoed biedt ook kansen. Zo is er op dit moment moment nog steeds sprake van een groot woningtekort, met name voor Starters en Senioren. Transformatie van voormalig winkelvastgoed naar woningen kan zorgen dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit niet vermindert.

Wonen en werken in de binnenstad

Thuiswerken is een fenomeen wat, vooral nu, een grote vlucht heeft genomen. Transformatie van leegstaand winkelvastgoed naar woon-werk plekken zorgt ervoor dat er ook overdag dynamiek blijft in de binnenstad. Binnenstedelijk vastgoed kan worden omgezet in plekken waar thuiswerkers samen komen voor besprekingen en zakelijke contacten, maar ook voor een hapje en een drankje in de setting van een gezellige, levendige binnenstad.

Nu zie je vaak dat sommige binnensteden op werkdagen erg rustig zijn, doordat winkels overdag niet worden bezocht. Transformatie van binnenstedelijk vastgoed voor wonen en werken kan de binnenstedelijke dynamiek weer terugbrengen.

Wonen en werken in de binnenstad

Thuiswerken is een fenomeen wat, vooral nu, een grote vlucht heeft genomen. Transformatie van leegstaand winkelvastgoed naar woon-werk plekken zorgt ervoor dat er ook overdag dynamiek blijft in de binnenstad. Binnenstedelijk vastgoed kan worden omgezet in plekken waar thuiswerkers samen komen voor besprekingen en zakelijke contacten, maar ook voor een hapje en een drankje in de setting van een gezellige, levendige binnenstad.

Nu zie je vaak dat sommige binnensteden op werkdagen erg rustig zijn, doordat winkels overdag niet worden bezocht. Transformatie van binnenstedelijk vastgoed voor wonen en werken kan de binnenstedelijke dynamiek weer terugbrengen.

Opwaarderen kwaliteit vastgoed

De binnenstedelijke leegstand biedt nog een andere kans: het opwaarderen van de kwaliteit van het vastgoed, met oog op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Buro De Haan loopt voorop als het gaat om verduurzaming van vastgoed. Industriële oplossingen in de bouw, aangestuurd vanuit Buro De Haan kunnen bijdragen aan de versnelde transformatie van het bestaande vastgoed. Gedacht kan worden aan het vervangen van de gevels van voormalige winkelpanden of het compleet transformeren van winkelgebieden.

Samenwerken?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee en leveren altijd een advies op maat! Daarbij zoeken wij graag de samenwerking met ontwikkelende partijen die de voordelen zien van de slimme integrale oplossingen van Buro de Haan.

NEEM CONTACT OP