Nieuw bestemmingsplan

Stel een vraag

Een nieuw bestemmingsplan

Een duurzame omgang met onze planeet zien wij als een must en ruimtelijke ordening heeft een grote invloed op het vormgeven van een toekomst die antwoorden geeft op klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en duurzame gebiedsontwikkelingen. Deze aspecten nemen wij mee als het gaat om het vormgeven van uw wensen op gebied van van ruimtelijke ordening.

Een nieuw ruimtelijk plan kan bovendien een mooi moment zijn om op een duurzame manier onze buitenruimte te versterken en uw plan kan een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van ons klimaat. Uw plan werkelijk tot uitvoer brengen is daarbij ons vak.

Ook daarbij is ‘Beter Bouwen’ ons motto en daar geven wij invulling aan door het beter te willen doen voor de opdrachtgever, maar het milieu én de leefomgeving. Wij zijn daarbij bekend met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie; een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en water robuust in te richten.

Wij helpen u met het opzetten van een ruimtelijke onderbouwing, een plankaart, sprekende illustraties, het verzorgen van benodigde onderzoeken en het communicatietraject. Wij beantwoorden mogelijke zienswijzen en helpen bij het herzien van de planregels zelf.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen uw begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundinge analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!

NEEM CONTACT OP