Principeverzoek

Stel een vraag

Inzicht in de kans van slagen van uw project? Dien een principeverzoek in

De aanvraag van een vergunning of het opstellen van een bestemmingsplan kan, afhankelijk van de complexiteit, een lange tijd in beslag nemen en een kostbare zaak zijn. Het is dus verstandig eerst een principeverzoek in te dienen. Een principeverzoek is een concept voor een vergunningaanvraag. De gemeente wordt door middel van dit verzoek al in een vroeg stadium gevraagd of medewerking wordt verleend om het plan te realiseren. Het principeplan bevat een toelichting op de inhoud van het plan, een motivatie van het plan en wat de voordelen van het plan zijn. Zowel voor u als voor het algemeen belang.

Voordat een aanvraag voor een vergunning ingediend wordt, is er al veel informatie nodig zoals bouwtekeningen, erfinrichtingsplan, onderzoeken, vooroverleggen met betrokken partijen en zo meer. U wilt daarbij niet van tevoren flink kosten maken waarbij de kans aanwezig is dat de gemeente de vergunningaanvraag alsnog afwijst. Met een principeverzoek kunt u dit voorkomen.

De gemeente toetst bij een principeverzoek het plan aan haar beleid, of het plan ook negatieve effecten heeft op de omgeving en neemt een voorlopige beslissing. Deze bestaat eruit of de gemeente van plan is mee te werken aan het planvoorstel. Eventueel kunnen er suggesties gegeven worden voor de aanvraag van de formele vergunning.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen uw begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundinge analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!

NEEM CONTACT OP