Wijziging bestemmingsplan

Stel een vraag

Is uw plan in strijd met de ruimtelijke regels? Dan kan een wijzigingsplan de oplossing zijn.

Is uw plan in strijd met de ruimtelijke regels? Er is een mogelijkheid om daar van af te wijken met behulp van diverse instrumenten en bijbehorende procedures.

Mogelijk is bij het opstellen van het bestemmingsplan waar uw plan betrekking op heeft al voorzien in mogelijke wijzigingen welke binnen voorwaarden ruimte bieden voor binnenplanse afwijkingen, dit is de eerste optie. Wanneer er niet binnenplans kan worden afgeweken, dan bestaat ten tweede de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het bestemmingsplan. Dit kan met een zogenaamde “kruimelafwijking” voor kleinere afwijkingen, of door een projectafwijkingsbesluit voor meer ingrijpende afwijkingen. Wanneer afwijken niet mogelijk is dan is er nog een derde mogelijkheid; het wijzigen van het bestemmingsplan voor uw planlocatie door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden die zich binnen het plan bevinden. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om het bestemmingsplan deels te herzien. Dit betekent dat de regels van het plangebied “op maat” worden aangepast, zodat uw plan toch doorgang kan vinden volgens wens. Dit is uiteraard alleen mogelijk met goedkeuring van de wetgevende overheid. De herziening van een bestemmingsplan is de meest uitgebreide procedure, maar kent daarentegen ook de meeste flexibiliteit als oplossing. Dit is vaak de meest gekozen optie als het gaat om de meer complexe ruimtelijke vraagstukken.

De verschillende planjuridische instrumenten op een rij

  • Binnenplanse afwijking (omgevingsvergunning)
  • Buitenplanse afwijking (omgevingvergunning)
  • Bestemmingplanswijziging
  • Bestemmingsplanherziening

Wij voorzien u graag van persoonlijk advies, gezien de vele afhankelijkheden welke bepalen welk instrument te hanteren.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen uw begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundinge analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!

NEEM CONTACT OP