Project omschrijving

Uitbreiding horecagelegenheid buiten de bebouwde kom via kruimelregeling

Horecagelegenheid Het Vergulde Ros wilde een aanbouw realiseren aan het bestaande gebouw. Doordat het eetcafé buiten de bebouwde kom ligt gelden er andere, zwaardere, regels dan binnen de bebouwde kom. Door de nieuwe situatie virtueel te presenteren voor omwonenden en door samen met de gemeente te kijken wat er wel mag binnen de kaders van regelgeving hebben wij de uitbreidingswens mogelijk gemaakt.

Binnen of buiten de bebouwde kom

Omdat binnen het bestemmingsplan niet de ruimte gevonden werd voor de uitbreiding is er gebruik gemaakt van de zogenaamde kruimelregeling. Door de ligging van het Vergulde Ros buiten de bebouwde kom was het krijgen van de vergunningen voor de uitbouw complexer dan wanneer het eetcafé binnen de bebouwde kom had gelegen. De kruimelregeling biedt namelijk meer uitbreidingsmogelijkheden binnen de bebouwde kom dan buiten de bebouwde kom. Een mooie uitdaging voor ons om binnen de kaders van de wet de uitbreidingswens mogelijk te maken.

Buitenplanse of binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan

Het afwijken van een bestemmingsplan kan zowel binnenplans als buitenplans. Via de binnenplanse afwijking zou uitbreiding aan de voorzijde en het platte dak niet mogelijk zijn. We moesten de oplossing daarom zien te vinden in de buitenplanse afwijking. Met een buitenplanse afwijking en door gebruik te maken van de kruimelgevallenregeling hebben we een akkoord gekregen van de gemeente op het platte dak en de uitbreiding. Het voordeel van de kruimelgevallenregeling is dat bepaalde uitbreidingen toch mogelijk zijn via een korte procedure. Bovendien hebben we via dezelfde regeling een akkoord gekregen op de later toegevoegde wens om ook aan de zijkant nog een aanbouw te realiseren.

De kracht van visualisaties

Een goede visualisatie helpt om een beter beeld te vormen van de toekomstsituatie. Voor de gemeente als vergunningsverstrekker, maar ook voor belanghebbende omwonenden om eventuele bezwaren, en daarmee vertraging, te voorkomen. Wij hebben de toekomstige situatie gepresenteerd aan de hand van een Virtual Reality model wat een zeer realistisch beeld van de eindsituatie heeft gegeven. De vergunningsprocedures konden zo snel doorlopen met een snelle start van de bouw als gevolg. In een normale situatie is dit belangrijk voor een opdrachtgever, maar in een periode waarin de horeca gesloten was door de Corona pandemie des te belangijker om weer open te kunnen gaan in een nieuw, vers en ruimer jasje en overlast tijdens openingstijd zo veel mogelijk te voorkomen.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Wij ondersteunen u op verschillende manieren bij het realiseren van uw project. Door te brainstormen, schetsen en conceptontwikkeling geven wij vorm aan uw idee. Wij kunnen uw begeleiden bij planologische ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen of verzorgen ruimtelijke analyses, stedenbouwkundinge analyses en rapportages of maken zaken visueel met een erf schets, kavelplan of 3D visualisatie. Bij alles geldt: wij leveren altijd een advies op maat!

NEEM CONTACT OP