Duurzame installaties

Installatieafwegingen op basis van volume

Life Cycle Costing (LCC) betekent dat we in de ontwerpfase niet alleen rekening houden met de korte termijn maar ook met de lange termijn. Namelijk met de volledige levensduur van het pand. Alleen op deze manier kun je een duurzaam pand realiseren die ook toekomstbestendig is. Hierin spelen de technische installaties in een pand ook een grote rol.

Levensduurkosten

De levensduurkosten van een kantoorpand of woning zijn de kosten die gemaakt worden om een pand te ontwerpen, bouwen en gebruiken. Kortom, de economische prestatie van een gebouw. Een voorbeeld van levensduurkosten zijn de energiekosten. De hoogte ervan wordt bepaald door het volume van gebruik maar ook zeker door de technische installaties die aanwezig zijn het gebouw. Door hier in een vroeg stadium van het ontwerpproces al over na te denken, kan hier goed op ingespeeld worden.

Onze rol

In de ontwerpfase maken wij een raming van de levensduurkosten van het gebouw. Aan de hand van deze berekening kunnen wij een gedegen advies geven over de technische installaties in het pand. Doordat we tijdens de ontwerpfase al nadenken over de onderhoudskosten zodra het pand gebruikt wordt, kunnen we een goede afweging maken in de keuze voor de installatievoorzieningen. Dit geeft zekerheid voor de korte én voor de lange termijn.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP