Project omschrijving

Bimpact, van oplossing voor intern gebruik naar zelfstandig commerciële tool

Gestart in 2017 als handig stukje gereedschap voor intern gebruik om geautomatiseerd de GO/VG check te doen, tot volledig zelfstandige business unit in 2020 die software ontwikkeld om snel en eenvoudig ontwerpen te toetsen aan bouwwet- en regelgeving. Dat is in een notendop Bimpact, een samenwerking tussen Buro de Haan en Nieman Raadgevende ingenieurs.

Waar Buro de Haan staat voor de missie “beter bouwen” heeft Buro de Haan Informatietechnologie als afgeleide doelstelling workflows te versnellen door bijvoorbeeld repeterende werkzaamheden te automatiseren.

Automatiseren van GO/VG controle

Voor eigen gebruik was er vanuit de afdelingen architectuur en engineering behoefte aan een geautomatiseerde GO/VG controle waarbij wordt gecontroleerd of minimaal 55% van een gebruiksoppervlakte verblijfsgebied is. Het automatiseren van deze controle zou het werkproces aanzienlijk kunnen versnellen maar betekende ook al snel de opmaat naar meer.

GO/VG berekening
Screenshot eerste opzet GO/VG controle

De tweede stap: daglichtautomatisering

In een rustiger periode werd de vraag onderzocht of na GO/VG check het ook mogelijk zou zijn om daglichtberekeningen te automatiseren. Ook dat bleek te kunnen en daarmee werd de potentie concreet van wat gestart is als een intern hulpmiddel: voor veel bedrijven in de bouwsector, van architect tot aannemer en adviesbureau zou het automatiseren van deze controles een enorme efficiencyslag zijn.

Versnellen door samenwerking met Nieman Raadgevende ingenieurs

Vanuit persoonlijk netwerken kwamen Buro de Haan en Nieman Raadgevende Ingenieurs met elkaar in gesprek kwamen wat een kettingreactie verzorgde en daarmee de echte versnelling in het marktrijp maken van het product Bouwbesluittoetshulp. De intentie werd uitgesproken om samen deze klus te klaren, de ontwikkelcapaciteit van Buro de Haan en de kennis van bouwwetgeving van Nieman was daarin de perfecte combinatie.

Kerngebruikers die vanaf het begin betrokken waren bij het product werd gevraagd de tool in de praktijk te testen en in een half jaar werd er hard gewerkt om kinderziektes uit de tool te krijgen en werkmethodieken te vereenvoudigen. De naam Bimpact, een samenvoeging van BIM en impact, werd vastgelegd en de BOUWBESLUIT-toetshulp is het eerste concrete product van deze nieuwe organisatie.

Bimpact Toetshulpen

Onder de productgroep toetshulpen levert Bimpact Revit Add-ins geleverd die helpen om een BIM-model realtime in Revit te toetsen aan Bouwbesluit, MPG en BENG.

Bimpact Risicoportaal

Het Bimpact RISICO-portaal is een gereedschapskist met tools om vanuit een BIM-model in Revit automatisch risico’s te genereren, te selecteren, te completeren en het toepassen van risicomanagement.

Bimpact Opleverportaal

Het Bimpact RISICO-portaal is een gereedschapskist met tools om vanuit een BIM-model in Revit automatisch risico’s te genereren, te selecteren, te completeren en het toepassen van risicomanagement.

Bimpact Dossierportaal

Het Bimpact DOSSIER-portaal is een platform om automatisch Wetkwaliteitsborging dossiers te configureren, genereren, beheersen en te borgen.

Bimpact, ontwikkeld in BIM

Bimpact ontwikkelt tools en diensten die organisatiedoelstellingen, gebruiksgemak en samenwerking in de bouwketen centraal stellen. Tools waarmee je snel en eenvoudig realtime voldoet aan gevalideerde bouwwet- en regelgeving en die inpasbaar zijn in bestaande werkmethodieken.

Benieuwd geworden naar Bimpact? Kijk op bimpact.nl

Hoe kunnen wij uw bouwproces innoveren?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP