Data in de maakindustrie

Een keten geïntegreerd, fabrieksmatig bouwsysteem

Het optimaliseren van het dataproces richting de maakindustrie door productiesoftware te voeden met data uit engineeringsprocessen en -modellen.

Probleem: Hoge faalkosten

Het maken van fouten of falen tijdens het bouwproces brengt faalkosten met zich mee. Hoge faalkosten spelen binnen de bouwsector een belangrijke rol.

Oplossing: File2Factory

File2Factory is het principe waarbij de machine aangestuurd wordt vanuit het BIM-model. Het grote voordeel hiervan is dat het overtekenen of overnemen van tekeningen niet meer nodig is. De kans op fouten wordt dus verkleind. Het minimaliseren van foutmarges en het verkorten van doorlooptijden tussen de opdracht en de productie zorgen voor daling van de faalkosten.

Buro De Haan informatietechnologie heeft diverse File2Factory-oplossingen ontwikkeld. Een voorwaarde voor het toepassen van File2Factory is het juiste niveau van BIM-modellen. Om de machines direct aan te kunnen sturen, moeten de BIM-modellen voldoende informatie en details bevatten.

De mogelijkheden:

CNC Export

CNC is de afkorting van Computer Numerial Control. CNC machines zijn computergestuurd en kunnen geprogrammeerd worden.

Voor de aansturing van een CNC machine hebben we een Add-In ontwikkelt waarmee het mogelijk is om vanuit het BIM model .btl of btlx bestanden te genereren.

Steenstriprobot

Het exporteren vanuit Revit voor de aansturing van een steenstriprobot. Deze oplossing bestaat uit twee onderdelen:

1. Een Revit Add-In waarmee stenen eenvoudig in verschillende metselverbanden op een wand geplaatst kunnen worden.

2. Het exporteren van deze informatie. In samenwerking met een machinebouwer is er een bestandsformaat ontwikkeld die de informatie uit het BIM-model exporteert.

Automatisch assemblies / sheets / views genereren

Genereer automatisch assemblies. Binnen elke assembly worden automatisch views aangemaakt en geplaatst op voor-gedefinieerde sheets. Binnen elke assembly worden vervolgens automatisch views aangemaakt en geplaatst op voor gedefinieerde sheets.

Automatisch maatvoeren

Als uitbreiding op het automatisch genereren van assemblies hebben we een Add-In ontwikkelt waarmee het mogelijk is om views automatisch te maatvoeren.

Automatische maatvoering maakt het mogelijk om vanuit verschillende fabrieken en met verschillende materialen te werken.

Hoe kunnen wij uw bouwproces innoveren?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP