Duuzaam bouwen bij Buro De Haan

Duurzaamheid is respect hebben voor mens en milieu. Duurzaam bouwen neemt dan ook een gewichtige plaats in bij Buro De Haan. Ook in de wereld om ons heen groeit langzamerhand het besef dat duurzaamheid de enige manier is om leven van goede kwaliteit te behouden op onze planeet. Het is voor een ieder persoonlijk de taak om op een goede wijze voor mens en milieu te zorgen. Wanneer hier niet op aangestuurd wordt, komt de toekomst van de mensheid in het gedrang.

Het doel van duurzaam ontwerpen is bij het ontwerpen zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening te houden. Dat betekent: het zoveel mogelijk vermijden van negatieve gevolgen voor het milieu, met behulp van doelmatige architectuur en het toepassen van hernieuwbare hulpbronnen. Al zijn technische aspecten van belang, nadrukkelijk betrekken wij ecologische, economische en sociale aspecten bij het ontwerp en zoeken wij naar een balans tussen deze aspecten.

Financieel Aantrekkelijk

Naast het feit dat duurzaam bouwen meedraagt aan een beter milieu en aan een gezonde woon- en werkomgeving is duurzaam bouwen ook financieel aantrekkelijk. De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen met subsidies. Buro De Haan is gespecialiseerd in het verwerven van deze subsidies. Wij informeren onze opdrachtgevers over subsidiemogelijkheden en vragen subsidies voor hen aan. Natuurlijk zetten we ons in voor een maximale subsidieresultaat.

Naast aanvraag van subsidies houden we ook rekening met besparingen op lange termijn. Zo kan er na een aantal jaar door bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp een aantrekkelijke besparing gemaakt worden op de energiefactuur. Wat uiteindelijk winstgevend en dus financieel rendabel is.

Certificering en Beoordeling

Als GPR Gebouw Expert zijn we professionals op het gebied van duurzaamheid. We geven de opdrachtgever inzicht in duurzaamheid van vastgoed en effecten van verschillende ingrepen. Dat kan van wezenlijk belang zijn bij strategische keuzes zoals renovatie, sloop of nieuwbouw. Kortom, om zeker te zijn van een kwalitatief hoogstaande duurzaamheidsberekening voor uw gebouw, kan het inschakelen van een duurzaamheidsexpert een weloverwogen beslissing zijn

Buro De Haan is gespecialiseerd in volgende gekwantificeerde certificaten:

Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouw). Dit ontwerp- en prestatie-instrument is door de gemeente Tilburg en W/E Adviseurs ontwikkeld. Een Hybride meet methode.

Environmental Assessment Method die in 1990 door het Building Research Establishment (BRE is de Britse SBR/TNO) werd gelanceerd.

Leadership in Energy and Environmental Design. Deze tool bestaat sinds 1998 en wordt door de US Green Building Council (USGBC) beheerd.

De trias Energetica Methode als ontwerptool

De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te kunnen maken.

1. 2.3.

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Hieronder een lijst met opsommingen die gedurende het ontwerpproces toegepast worden om in een later stadium te kunnen voldoen aan de duurzaamheid certificaten:

• Zo min mogelijk materialen gebruiken.
• Zo veel mogelijk gerecyclede materialen toepassen.
• Zo veel mogelijk herbruikbare materialen toepassen.
• Zo veel mogelijk onderhoudsvriendelijke materialen toepassen.
• Materialen toepassen waarin zo min mogelijk schadelijke stoffen zijn verwerkt.
• De levensduur van materialen verlengen door het herstelbaar te maken.
• De levenscyclus/kringloop van materialen verlengen door ze demonteerbaar te maken.

• Zo laag mogelijk energieverbruik van het gebouw.
• Zo min mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen.
• Zo laag mogelijk waterverbruik van het gebouw.
• Zo laag mogelijk energieverbruik bij het produceren, transporteren en verwerken van de producten.