Revitalisering

Bestaande gebouwen nieuw leven inblazen. Onze gebouwde omgeving is aan de tand des tijds onderhevig. Deels resulteert dit erin dat de technische staat van de materialen afneemt en deze vervangen moeten worden en deels is het een verandering van ons mensen in de huisvestingsbehoeftes waardoor panden een andere functie behoeven.

Informatie over bestaande bouw is lang niet altijd goed gedocumenteerd of zelfs helemaal niet aanwezig. Ook geven originele bouwtekeningen geen inzicht in de huidige conditie van een bouwwerk. Voor actuele en accurate bouwinformatie zetten wij laserscanners in.

 

Herschikking

De huidige markt vraagt om herontwikkeling, revitalisering van bestaande gebouwen. We zien een verschuiving in bijvoorbeeld ons winkelgedrag. Door de opkomst van online winkelen, daalt de hoeveelheid winkelend publiek en daarmee ook de huisvestingsbehoeftes voor winkels. Deze panden, veelal mooi gesitueerd (dicht bij het centrum en daarbij horende voorzieningen), vragen om een nieuwe bestemming. De gebouwen bieden weer kansen voor bijvoorbeeld woningen, appartementen, zorg of kantoorfuncties.

 

Werkwijze

Zeker bij het realiseren van huurappartementen is onze kennis van het splitsing- en parkeerbeleid in de verschillende gemeenten en bovenal de (particuliere) huurpunten regelgeving essentieel. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van revitalisering, kijken wij niet naar de bestaande indeling. Maar onderzoeken we de mogelijkheden die binnen de bouwkundige structuur van het pand haalbaar zijn. Op deze manier worden onnodige kosten, door dure constructieve of bouwkundige ingrepen, voorkomen. Dit bespaart tijd en geld.

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

Voldoet uw gebouw niet meer aan de huidige eisen? Gaan de huidige gebruikers verhuizen en kunt u geen nieuwe huurders vinden? Dreigt er leegstand? Zijn er plannen voor verkoop? Dient de buurt verlevendigd te worden? Of bent u geïnteresseerd in herbestemming? Wij adviseren wij u graag in al deze aspecten om tot de juiste keuze te komen!