Specialist in restauratie en architectuur

Monumentale gebouwen worden in ons land steeds belangrijker omdat ze een belangrijk onderdeel uitmaken van de cultuurhistorie van Nederland. Het goed omgaan met deze gebouwen is dan ook zeer belangrijk voor het behoud van hun waarde. De geschiedenis van een pand is te vergelijke met een boek. De oudste pagina’s worden geschreven op basis van onderzoek naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis en de bouwsporen die in het pand worden aangetroffen. Elke bewoner voegt zijn eigen hoofdstuk toe.

Respect voor de historie van een gebouw staat centraal in onze visie op bouwen en restaureren. Evenals respect voor de plaats van het gebouw in zijn omgeving. Nieuwbouw in een historische structuur geven wij zó vorm dat er harmonie ontstaat tussen nieuw en oud. De wijze waarop we dat doen is uiteraard afhankelijk van locatie en van de gewenste functies. Bij restauraties en herbestemmingen is onderzoek vóór en tijdens de uitvoering van groot belang.

BEKIJK HOE WE TE WERKEN GAAN BIJ RESTAURATIE VAN GEBOUWEN

Inschakelen specialist

De verkregen kennis geeft richting aan het ontwerp- en restauratieproces. Ook structuren en afwerkingen in het interieur krijgen hierbij onze volledige aandacht. De inpassing van de nieuwe plattegrond en functies zorgen voor een aantal conflicten. De hoofdvraag betreft inpasbaarheid kunnen we beantwoorden door onze werkwijze met bouw informatie modellen en pointcloud metingen.

Monument restaureren

We duiken diep de geschiedenis van het bouwwerk in. Uit nieuwsgierigheid en om zo goed mogelijk te begrijpen wat er met het bouwwerk in de loop der tijden is gebeurd. Bij de aanpassingen naar de eigentijdse behoeften, houden we rekening met de historische gelaagdheid van het object. Met kennis van de historie, materiaal en oude bouwtechnieken laten we het oorspronkelijke karakter van een bouwwerk zo veel als mogelijk opleven