Integraal ontwerpen

Onze architecten ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Wanneer de gebruiker zich prettig voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn wensen, komt de architectuur daadwerkelijk tot zijn recht. Goede architectuur verbetert de kwaliteit van leven en de economische waarde van het gebouw.

Een comfortabel en functioneel gebouw bestaat uit verschillende onderdelen van verschillende disciplines. De installatie van het gebouw moet deze bij voorbeeld verwarmen, alhoewel dit niet het enige onderdeel is wat het klimaat van het gebouw bepaald. De architect/ ingenieur heeft door het bepalen van de glasposities en positie t.o.v. de zon ook een grote invloed op het daadwerkelijke klimaat van het gebouw. Het type glas en kozijn bepaald op zijn beurt ook weer een deel van de onderhoudskosten. Bij een oplopende complexiteit van het gebouw wordt de vraag naar een ontwerp door alle betrokken disciplines (Architect, Aannemer Installateur, Constructeur, Inrichter enz..) steeds groter. Integraal ontwerpen beantwoordt deze vraag.

Integraal ontwerpen staat voor een nieuwe denk- en werkwijze voor het opzetten en uitvoeren van integrale ontwerpprocessen met de daarbij behorende uitvoerings– en gebruikspraktijk. De denkwijze betreft de opzet van het ontwerpproces op basis van klantenwensen, levensduur denken en systeemdenken. Bij het levensduur denken worden bij het ontwerp alle fases van de levenscyclus, zoals ontwerpen, maken, installeren en in gebruik stellen, onderhoud en hergebruiken, in ogenschouw genomen, inclusief de daarbij behorende levensduurkosten.

De werkwijze van integraal ontwerpen kenmerkt zich door het uitvoeren van het ontwerpproces door multidisciplinaire teams, die samenwerken op de wijze van concurrent engineering. Dus niet achter elkaar (sequentieel) maar min of meer gelijktijdig (concurrent). Hierdoor krijgen alle fases van de levenscyclus met de daarbij behorende aspecten op de juiste afgewogen wijze hun plek. Hierbij worden op basis van gelijkwaardigheid de wensen (eisen) van de klant uitgewerkt.
Het ontwerpproces Integraal ontwerpen begint met het proces (samenstelling teams, procesbeschrijvingen, ontwerpmethodieken, contractvormen, kennismanagement) en als tweede stap volgt het ontwerp van het project.

We beschikken over tools en kennis zoals BIM, cloud werken, integrale contracten en zijn u daarbij graag van dienst. Informeer vrijblijvend welke voordelen van deze aanpak voor uw ontwerpopgave kan hebben.