TOTAL COST OF OWNERSHIP

De Total Cost of Ownership maakt de eigenaar van vastgoed bewust over de hoogte van de totale kosten, gedurende de gehele exploitatieperiode. Op deze wijze krijgt de eigenaar de mogelijkheid om niet alleen te sturen op de stichtingskosten, maar ook op de exploitatiekosten.

WAT HOUDT TCO IN?

Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, naast de stichtingskosten, ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. TCO brengt de totale kosten op korte en langere termijn in beeld om een beoogde prestatie te kunnen realiseren.

Een gebouw kost meer dan alleen de realisatiekosten. Het gaat ook om de gebruikskosten en de restwaarde. Een goed inzicht in de TCO zorgt voor lagere gebruikskosten voor de eindgebruiker, minder risico voor de belegger / ontwikkelaar en door de nadruk op energie een mindere belasting van met milieu.

TCO BESTAAT UIT:

Realisatiekosten: grond, ontwerp, bouw, rente, subsidies, leges.
Gebruikskosten: energie, onderhoud (installaties, bouwkundig, terrein, schoonmaak), financiering.
Restwaarde: gebouw en grond, -/-  verbouw- en sloopkosten.

Naast zichtbare zijn er niet zichtbare kosten die ook onderdeel zijn van de totale kosten. Een analyse op de totale eigendomskosten (TCO) biedt veelal een voedingsbodem voor kostenreductie. TCO gaat uit van de levenscyclus van een product. Daarnaast is er de Supply Chain Cyclus. Door deze samen in een schema te plaatsen en er kosten aan te verbinden, ontstaat het TCO. We kunnen u van dienst zijn in het mede analyseren en berekenen van het Total Cost of Ownership voor uw bedrijfsvoering.