Project omschrijving

Projectgegevens

Locatie Hardenberg   
Jaar 2017 – 2020   
Oppervlakte 14.000 m2

Het bestaande fabriekspand voldeed niet meer omdat deze te klein was geworden, de nieuwe fabriek moest dus groter worden maar ook moderner. Het nieuwe pand moest ontworpen worden vanuit een optimaal productieproces waarbij een zeer uitgebreid programma van eisen vertaald is naar een ontwerp.

Uitgangssituatie

De plek voor het nieuwe pand werd gevonden op het bedrijventerrein Broeklanden Zuid in Hardenberg. Het pand vormde ook de start voor het bedrijventerrein zelf waardoor het uitgangspunt een kale vlakte was.

Programma van eisen

Optimaal fabrieksproces als uitgangspunt

Het nieuwe fabriekspand moet het mogelijk maken om hoogwaardige PVC-compounds te produceren en productinnovaties naar een hoger niveau te brengen. Voornamelijk functioneel dus maar ook met uitstraling dat recht doet aan het innovatieve karakter.

De fabriek is bottum-up ontworpen, de productielijnen met machines zijn als eerste ontworpen waarna vormgegeven is aan de overige delen om aan te sluiten op deze fabrieksmotor. Daarmee is het gebouw een grote op zichzelf staande machine waarbij delen van de productie-installatie zichtbaar zijn zoals de silo’s aan de voorzijde van het gebouw.

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Productie
Kantoor
Laboratorium
Werkplaatsen
Magazijn
Voorzieningen
Expeditie
Uitbreiding

De  juiste verhouding van volumes

Het relatief kleine kantooroppervlakte in combinatie met het productieproces als uitgangspunt was het een uitdaging om het kantoordeel niet onder te laten sneeuwen tegen de grote fabrieksvolumes. Vanuit het programma zou het gebouw ook een platvolume met een toren worden. Door het uitvoeren van een massastudie is hier een andere oplossing voor verzonnen. Het kantoorvolume is opgetild waardoor er een trapsgewijs verloop is ontstaan. De basisvolumes zijn daardoor als achtergrond gaan dienen voor de esthetische volumes.

Een verbindende ontwerpvisie

Gebouwplint

Gebouwlint

Zwevende volumes

Achtergrond volumes

Beoogde doel bij het ontwerp was om het dynamische fabrieksproces te weerspiegelen in de massacompositie van het gebouw. In deze compositie draait het om relatie tegenover opzichzelfstaand en transparantie tegenover geslotenheid. Via de transparante gevels willen kantoor en laboratorium zichzelf aan de buitenwereld presenteren. Voor de fabriekshal met zijn productiemachines geldt juist een gesloten karakter op niet alle geheimen van het productieproces vrij te geven. Door de verschillende volumes wordt het onderscheid in gebouwfuncties zichtbaar die door het lint weer bij elkaar gebracht worden tot een eenheid.

Comfortabel werkklimaat

06:00

08:00

10:00

Licht en ruimte zijn essentieel voor een optimaal werkklimaat. Er is daarom veel aandacht besteed aan ruimte-ervaring, daglichttoetreding en uitzicht. Met behulp van zonnestudies zijn de ramen zo gepositioneerd dan er een comfortabel werkklimaat ontstaat waarbij de ruimtes minimaal door het zonlicht worden opgewarmd maar wel profiteren van het daglicht.

Het product als inspiratie voor de gevelbekleding

De ronde vorm van het PVC compound dat door Plastchem wordt geproduceerd is op abstracte wijze vertaald naar de gevelmodules die aan het kantoorpand zijn bevestigd. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar juiste vorm, verhouding, materiaal, kleur en bevestiging van de modules.

“We hebben het hele proces met Buro De Haan als zeer prettig ervaren.

Het zijn fijne en kundige mensen met oog voor detail en hebben onze complete ‘state of the art’ fabriek al een jaar eerder weten te realiseren in BIM, voordat de eerste steen gebouwd werd.

Ronduit klasse!”

Onno-Pieter Sonnega, Plastchem

Heeft u een vraag over dit project of kunnen wij u helpen bij uw project?

Heeft u bouwplannen en zoekt u een architect? Neem contact met ons op.
We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op