Project omschrijving

Projectgegevens

Jaar 2021   
Oppervlakte      31 hectare

In de visie van Buro de Haan moet een 21e-eeuwse fabriek met een productiecapaciteit van 15.000 renovatiepakketten op jaarbasis die bijdraagt ​​aan de reductie van CO en het energieneutraal maken van de woningen tegelijkertijd een aantoonbare bijdrage leveren aan ecologie, biodiversiteit, waterbeheer, educatie en duurzaamheid.

In samenwerking met INDU-ZERO heeft Buro De Haan voor dit ontwerp ultramoderne industrie en natuur dynamisch met elkaar verweven. Het gebouw is opgevat als een landschap dat grotendeels toegankelijk is voor het publiek, terwijl het tegelijkertijd de ecologische impact fundamenteel compenseert.
De productiecapaciteit resulteert in een grote opslag voor producten die de footprint en ruimtelijke impact verder vergroot.

De productielijnen zijn uit elkaar getrokken met daartussen de opslagruimte. Door het landschap hierover te draperen wordt gecompenseerd voor de immense footprint van het productieprogramma.

Ongeveer 80% van de fabriek staat in een ononderbroken directe verbinding met de natuur. Alle logistiek voor productie en bezoekers is geconcentreerd op slechts één hoek waar de fabriek zich boven het maaiveld bevindt. Hier is een groot deel van de kantoren gesitueerd rondom een ​​groene binnentuin. Naast het immense landschap krijgt het project hier de vorm van een gebouw en geeft het een architectonische uitdrukking aan de ambitie van INDU-ZERO om de wereld te verduurzamen.

Naast de ambities van INDU-ZERO heeft Buro de Haan extra programma aan de fabriek toegevoegd om ontmoeting, multifunctionaliteit en educatie te stimuleren. Bezoekers hebben de mogelijkheid om het productieproces te volgen via een langgerekte route door de fabriek. In het ontwerp is deze laag herkenbaar aan de golvende witte uitsnijdingen die een metafoor zijn voor de menselijke wandeling in tegenstelling tot het modernistische en rechtlijnige productieapparaat. Samen met de langgerekte schuine openingen in het dak zorgen deze voor daglicht in de productiestraten.

Op deze routes met uitzicht op en toegang tot het landschap zijn ook andere ruimtes te huur, namelijk kantoren, vergaderzalen, hotelkamers of een INDU-ZERO kantine.

Schaal

De fabriek van INDU-ZERO heeft een zodanige schaal dat het de schaal van de architectuur overschrijdt. Het heeft meer te maken met het creëren van een landschap. Het is een uitgangspunt die we hebben gebruikt om ons doel te bereiken om de fabriek met zijn omgeving te verzoenen en de enorme voetafdruk van de fabriek te compenseren.

Concept

Om de totstandkoming van het INDU-ZERO landschap toe te lichten gebruiken we het programma van eisen in het kort om te zien hoe deze het ontwerp zullen beïnvloeden.

De input voor de uitleg van het concept zijn de productielijnen en opslagruimte van ruwe producten (1). Andere onderdelen zijn de opslagruimte van de afgewerkte producten(2), distributie en verbinding tussen productielijnen (3), docking ruimtes (4), opslag/reparatie/selectieruimte (5), kantoorruimte INDU-ZERO (6), parkeren (7), fitness/wellness/winkels (8), experience center/kantoren (9) en entree kernbezoekers (10).

Ingrediënten

Bij INDU-ZERO willen we een product afleveren dat gericht is op het verminderen van CO2 en het energieneutraal maken van huizen. Een fabriek van een dergelijke schaal heeft impact op context, cultuur, natuur en langetermijnvisie. Het mag dus niet resulteren in een fabriek die het tegenovergestelde geeft. INDU-ZERO herdefinieert duurzaamheid op verschillende onderwerpen. Daarom worden zes ingrediënten gecreëerd en geïmplementeerd.

Plattegronden

Plattegrond productie + nabewerkingsruimte en magazijn

Plattegrond magazijn + ontvangstgebied

Plattegrond kantoor INDU-ZERO

Plattegrond kantoor INDU-ZERO

Plattegrond kantoor INDU-ZERO

“Het team van Buro De Haan heeft een hele waardevolle bijdrage geleverd aan het Europese Interreg project INDU-ZERO.

Zonder hun enthousiasme en expertise had het project nooit deze mooie resultaten bereikt!”

Ulla-Britt Krämer, Projectleider Indu Zero

Heeft u een vraag over dit project of kunnen wij u helpen bij uw project?

Heeft u bouwplannen en zoekt u een architect? Neem contact met ons op.
We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op