Project omschrijving

Projectgegevens

Locatie Vlaardingen
Jaar 2020
Renovatiepakket Mass Customization gevels en daken met volledig geïntegreerd energie- en klimaatsysteem
Energielabel Nom/Label A en A+

De doelstelling bij dit ontwerp was om een oplossing te bieden aan leveranciers voor renovatiepakketten bestaande uit gevel en dak met volledig geïntegreerd energie en klimaatsysteem. Het renovatiepakket moet er voor zorgen dat de kosten en uitvoertijd van een renovatie beperkt worden van enkele maanden naar enkele weken.

Een afgeleide doelstelling was om een nieuwe oplossing te ontwikkelen of bestaande oplossingen te verbeteren met het ook op nul-op-de-meter woningen. Het ontwerp is gebaseerd op de bestaande situatie van een bestaande portiekflat en galerijflat van Waterweg Wonen in Vlaardingen.

Bestaande situatie

Programma van eisen

  • Gestandaardiseerd renovatiepakket bestaande uit dak, gevel en geïntegreerd energie- en klimaatsysteem
  • Verlagen van kosten voor renovatie of groot onderhoud
  • Versnellen van voorbereiding en realisatie van renovatie of groot onderhoud
  • Minimaal gelijk houden maar bij voorkeur verlagen van bewonersoverlast
  • Marktconforme aanbieding voor nul-op-de-meter renovatie of groot onderhoud
  • Betere prestatie dan klassiek uitgevoerd controle project op gebied van kosten, GPR, doorlooptijd en impact op bewoners

Ontwerpconcept

De aanpak van deze renovatie bestaat uit 3 onderdelen. Een analyse van de bestaande situatie, het oogsten door het schetsen van mogelijke scenario’s en ten slotte het uitvoeren van de renovatie.

Fase 1: Analyseren

De huidige situatie van het gebouw is onder te verdelen  in vijf bouwdelen; constructie, ontsluiting, huid, installatie en inbouw. Deze 5 onderdelen zijn geanalyseerd om te bepalen of het gebouw geschikt is voor renovatie.

De belangrijkste basis voor de renovatie is de constructie en de ontsluiting. Deze moeten in goede staat zijn om de flat te kunnen gebruiken voor renovatie. De verwachting is dat de huid en installatie binnen het complex altijd vervangen moeten worden om aan de wensen te voldoen. De inbouw tenslotte wordt alleen vervangen wanneer de bestaande plattegronden niet voldoen aan de wensen van de beoogde bewoners.

Fase 2: Oogsten

De analyse vormt het uitgangspunt van twee verschillende scenario’s welke doorlopen kunnen worden. Scenario 1 gaat uit van een bruikbaar casco met goede plattegronden. In dit geval worden alleen de gevels en installaties vervangen. Scenario twee gaat uit van het volledig strippen van het complex tot op het niveau casco. In dat geval worden er voor het complex worden nieuwe plattegronden ontwikkeld en toegepast. Vervolgens worden daaromheen nieuwe gevels met installaties ontworpen.

Beide scenarios gaan uit van een vlak casco. Uitstekende balkonelementen worden afgezaagd en vervangen voor een nieuw balkonelement.

Fase 3: Renoveren

In de laatste fase wordt het renovatieproject uitgevoerd op basis van het gekozen scenario. Daarmee zal het gerenoveerde complex voldoen aan de gestelde eisen.

Plattegronden bestaande situatie

Plattegronden nieuwe situatie

Gevels nieuwe situatie

Heeft u een vraag over dit project of kunnen wij u helpen bij uw project?

Heeft u bouwplannen en zoekt u een architect? Neem contact met ons op.
We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op