Prefab Beton

Onderdeel van engineeringswerkzaamheden van Buro de Haan is de detailengineering van prefab beton. Prefabricage is een methodiek om de kwaliteit te borgen, snelheid te verhogen en kosten te verlagen. De moeilijkheidsgraad bij prefab zit in de voorbereiding. Met behulp van onze werkwijze in BIM zijn we in staat vanuit een model de gegevens ten behoeve van constructie en productie te vatten. We kunnen daarom snel en eenduidig uitwerkingen verzorgen op gebied van productie tekeningen, tepelschema’s stekkenplannen en montagetekeningen.

detailengineering prefab beton

Door modellen op hoog niveau uit te weken worden de mogelijkheden tot clash controle groter waarbij fouten digitaal opgespoord worden en faalkosten reductie gerealiseerd wordt. Al in een vroeg stadium kunnen uittrekstaten gemaakt worden ten behoeve van de hoeveelheden, waardoor calculeren sneller en nauwkeuriger wordt.

De kwaliteit van het eindproduct, de prefab element tekening is in een BIM uitwerking hoger. Doordat de modellen voorzien zijn van gegevens kan er data gebruikt worden voor vervolg werkzaamheden.  De modellen zijn te koppelen aan structurele analyse software, waardoor ook detail berekeningen, sneller uitgevoerd zijn en u sneller kunt produceren of bestellen.

Prefabricage en BIM zijn complementair aan elkaar en wij zien hierin mogelijkheden beter te bouwen en daarmee u beter van dienst te zijn.