Prefab Hout

Hout wordt al vele eeuwen toegepast als grondstof voor gevelelementen en heeft zich door de eeuwen heen bewezen duurzaam en betrouwbaar te zijn. Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Hout, een CO2-bufferende grondstof, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (FSC® en PEFC).

ONTWIKKELINGEN

In de houtskeletbouw is het prefabricage deel door de loop der jaren steeds groter geworden. Waarbij eerst balkhout en plaatmateriaal op maat op een bouwplaats werd afgeleverd, is men steeds meer onderdelen in een bedrijfshal gaan voor monteren. Door de toename van machine mogelijkheden en capaciteiten is de balans van delen naar elementen steeds verder opgeschoven. Nu BIM zijn entree heeft gedaan, is er weer een stap gedaan richting beter en meer op maat produceren. Door “tekensoftware” te koppelen aan productie machines, is het aantal mogelijk varianten en snelheid sterk toegenomen. De optimale omstandigheden in de fabriek zorgen voor minimaal afval dat goed gescheiden wordt, met minimale faalkosten.

Onze werkwijze

Bij houtskeletbouw maken we gebruik van houten draagconstructies in een gebouw. Deze constructies vereisen een nauwkeurige berekening. Alle elementen nemen wij in de constructieberekening mee, zodat de constructie zo efficiënt mogelijk gebouwd wordt en de veiligheid uiteraard gewaarborgd blijft.