Advies brandveiligheid

In onze ogen moet brandveiligheid en vluchtwegbenadering architectonisch worden benaderd. brandveiligheid vuurlast en vluchtwegbenadering. De berekeningen en tekeningen hiervan worden daarom binnen ons bureau uitgewerkt, waardoor dit kennisdomein in het ontwerp kan worden meegenomen.

BRANDVEILIGHEID BEPALINGEN

Bij complexe oplossingen hebben we partners met simulatiesoftware. Brandveiligheid bestaat uit de basis regel dat een persoon veilig moet kunnen verblijven in een vertrek. De gebruiksfunctie van de ruimte, vluchtwegen uit de ruimte, de constructie van de ruimte en het materiaalgebruik in de ruimte bepalen voor het overgrote deel de brandveiligheid (architectuur). Daarnaast kennen we technische oplossingen om de brandveiligheid te verhogen zoals brandwanden -deuren, alarm installaties. Een juiste balans in de toegepaste architectuur en technische oplossingen is in onze ogen de uitdaging die we graag aangaan.

WIJ VOEREN DE VOLGENDE BEREKENINGEN UIT:

BRANDVEILIGHEIDSCONCEPTEN

Het berekenen en tekenen van de brandveiligheidsconcepten(vluchtwegen, vluchtweginrichting, blusmiddelen, brandbeveiligingsinstallaties). Welke mogelijk zijn binnen het bouwbesluit.

BRANDOVERSLAG BEREKENING NEN 6069

Een brandoverslagberekening volgens NEN 6068 geeft inzicht in de vraag op welke wijze de WBDBO-eis in het ontwerp moet worden ingevuld.

OPVANG EN DOORSTROOMCAPITEITSBEREKENINGEN

Volgens regeling Bouwbesluit. Vluchtwegen moeten over voldoende capaciteit beschikken zodat aanwezige personen het gebouw veilig kunnen verlaten. De berekeningen tonen aan of er sprake is van een voldoende veilige vluchtwegen.

VUURLASTBEREKENINGEN

Voor grote brandcompartimenten. De methode  “Beheersbaarheid van brand 2007” is per 1 juni 2015 vervangen door NEN 6060:2015 Met een berekening van de aanwezige maximale vuurbelasting (volgens NEN 6060) zijn op basis van gelijkwaardigheid veel grotere brandcompartimenten mogelijk dan op basis van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 is toegestaan.

BEPALING PERMANENTE VUURBELASTING CONFORM NEN 6090

De tijdsduur ten aanzien van de constructieve brandveiligheid van de bouwconstructie van een bouwwerk kan met 30 minuten bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m².