Bouwbesluittoetsing

Controleren of het ontwerp voldoet aan het bouwbesluit

Bouwbesluittoets

Het Bouwbesluit bestaat uit een aantal eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Deze eisen zijn opgesteld om de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid te waarborgen. Het bouwbesluit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

WAT IS BOUWBESLUITTOETSING?

De bouwbesluittoets controleert of het gemaakte ontwerp niet in strijd is met de eisen uit het Bouwbesluit. Bouwbesluittoetsing is een verzamelnaam voor alle berekeningen die gemaakt worden. Hierbij kunt u denken aan de mate van ventilatie in het gebouw of de hoeveelheid daglicht die binnenkomt in het pand.

Alle categorieën worden getoetst en dit wordt vastgelegd in een rapportage.

WAAROM BOUWBESLUITTOETSING?

De rapportage van de bouwbesluittoets is onderdeel van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het ontwerp moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP