Energieadvies

Investeren in de toekomst

Energieadvies

Investeren om verliezen te drukken klinkt voor ondernemers als een bekend geluid. Ook voor u als toekomstig eigenaar of gebruiker is dit heel aantrekkelijk want wanneer uw gebruikerskosten verlagen komt er ruimte voor andere zaken.

DOORDACHTE BESPARINGEN

Bij elk project rijst de vraag hoe de beste energieprestatie tegen lage kosten wordt bereikt. In de praktijk zien we soms dat er (te) veel gekozen wordt voor installatie technische oplossingen. Hoewel er in een gebouw altijd installatietechniek nodig zal zijn, begint energiezuinigheid door een hoogwaardige thermische schil. Energiezuinig bouwen kan niet zonder een goede schil: thermisch isolerend en kier dicht. En dat vereist een zorgvuldige voorbereiding, detaillering en uitvoering. Alleen een goede prestatie voor de wind en waterdichtheid van een element, is niet voldoende om een energiezuinig gebouw te realiseren. Daar komt meer bij kijken. Alle componenten van de schil als ook de installatie moet in samenhang worden geoptimaliseerd.

WETTEN EN MAATREGELEN

Bij het nemen van maatregelingen houden we niet alleen rekening met regelgeving of rendementsrapporten, ook het gebruikscomfort en het binnenmilieu van de woning is van belang. Besparen met behoud van comfort of hoog onderhoud. Om te komen tot energiezuinig en zelfs energie neutraal bouwen, zijn combinaties van maatregelen nodig.

Ook vanuit de overheid kennen we aanmoedigende maatregelingen en wetten die het energiegebruik van het te bouwen pand bepalen wat betreft de minimale eisen. De eisen worden daarbij steeds verder aangescherpt. Sinds 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, of te wel: BENG. Deze eisen zijn vastgesteld op basis van het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD).

LUCHTDICHT BOUWEN

Sinds BENG van toepassing is, is luchtdicht bouwen ook belangrijker geworden. Luchtdicht bouwen houdt in dat er geen ongewenste lucht in en uit het pand gaat. Dit heeft namelijk gevolgen voor de energiezuinigheid van een gebouw.

In de BENG-berekening wordt er een waarde voor de luchtdichtheid van een woning meegenomen. Daarnaast is de BENG-eis strenger dan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan een gebouw.

BENG stelt drie klassen van luchtdichtheid: basis, goed en uitstekend. Bij het basisniveau voldoet het pand aan de eisen van het Bouwbesluit. Wanneer een pand binnen de klasse ‘goed’ valt, betekent dit dat het gebouw energiezuinig is. Een gebouw krijgt behoort tot de klasse ‘uitstekend’ als het pand passief gebouwd is of op een andere manier zeer energiezuinig is.

Per 2023 moeten kantoren volgens de klasse ‘uitstekend’ gebouwd worden.

Hoe kunnen wij aan uw bouwproject bijdragen?

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw project? Neem contact met ons op.

NEEM CONTACT OP