Duurzaam bouwen

Duurzaamheid een container begrip, waaronder zo’n beetje alles kan worden verstaan. Maar voor velen heeft duurzaamheid betrekking op de toekomst, op verantwoorde groei, processen, op mens en natuur in hun omgeving. Het zijn allemaal onderwerpen waar ontwerpers van oudsher mee te maken hebben. Ze ontwerpen een wereld die nooit af is, maar continu in ontwikkeling. Ons vak is dan ook vooruit denken anticiperen, en zorgen voor een goede voedingsbodem voor lange termijn ontwikkeling, met ontwerpen die tijdloos zijn en veranderingen en modes kunnen opvangen.

DUURZAAMHEID TOEPASSEN

Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. In de 21ste eeuw is duurzaamheid uitgegroeid tot een breed gedragen maatschappelijk doel.  Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen. Duurzaam bouwen is tegenwoordig steeds vaker de norm. Maar wat houdt duurzaam bouwen voor uw project nu precies in? Wat zijn de gevolgen voor de bouwkosten en de total cost of ownership?

De eisen rond nieuwbouwprojecten in Nederland zijn strenger geworden. Efficiënte werkmethoden en milieuvriendelijke materialen worden steeds vaker voorgeschreven vanuit nationale en lokale regelgeving.

Duurzaam bouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen openstaat voor de aanpak om het milieu te sparen alleen mag het niet te koste gaan van het comfort. Wat ons betreft is een duurzaam gebouw comfortabel, behaaglijk en vooral prachtig om te zien. Daarnaast bied duurzaam huisvesten juist een mogelijkheid om flink te besparen. Deze besparingen die veelal op de lange termijn effect hebben worden ook door de overheden aangemoedigd waardoor en verschillende subsidie / fiscale voordelen te behalen zijn.

DIENSTEN

Onderstaand een greep uit een aantal regelingen, die we al eens toepasten. We kunnen u in het ontwerp traject van dienst zijn door de juiste maatregelingen in een vroegtijdig stadium intergraal in het ontwerp op te nemen. Duurzaam bouwen lijkt hierdoor samen te vallen met hogere bouw- en investeringskosten. Op het eerste gezicht een logische conclusie, maar de ervaring vanuit De Haan Engineering toont een ander beeld. We leggen u graag uit wat onze ervaringen zijn.

DUURZAAMHEID GEKWANTIFICEERDE LABELS / CERTIFICATEN:

  • GreenCalc+,  Life Cycle Analysis (LCA) Methode op basis van  het TWIN2002-model van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).
  • Eco-Quantum, Life Cycle Analysis (LCA) Methode op basis van de MET-points methode (Materialen Energie Toxiciteit) van TNO en deTU Delft
  • GPR gebouw, Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouw). Dit ontwerp- en prestatie-instrument is door de gemeente Tilburg en W/E Adviseurs ontwikkeld. Een Hybride meet methode.
  • BREahm, Environmental Assessment Method die in 1990 door het Building Research Establishment (BRE is de Britse SBR/TNO) werd gelanceerd

  • LEnSE  (Label for Environmental Social and Economic buildings) is een Europees label. De methodiek is in ontwikkeling en wordt ingevuld door onder andere W/E Adviseurs, Piode en BRE.
  • LEED.  Leadership in Energy and Environmental Design. Deze tool bestaat sinds 1998 en wordt door de US Green Building Council (USGBC) beheerd.

SUBSIDIES

  • Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed

  • MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

  • Vamil: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

  • Maatlat Duurzame veehouderij: Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.