Lean bouwen

Geen verspilling van energie en kosten

Lean bouwen

Verspil geen energie en kosten op onderdelen en werkzaamheden die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen. Deze denkwijze is afkomstig uit de auto-industrie en heeft voor vele verbeteringen gezorgd op het gebied van kostenverlaging, doorlooptijdsverkorting en verbeteracties. De basis gedachte van Lean is vrij simpel maar doeltreffend. Verspil geen energie en kosten op onderdelen en werkzaamheden die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen. Dit lijkt een overbodig statement wat logischerwijs iedereen zou willen, echter is in de huidige traditionele bouw ook veel verspilling binnen geslopen.

Bouwtrajecten zijn vaak lang, gecompliceerd en er zijn veel partijen bij betrokken. Elk van de partijen heeft zijn eigen belang wat (veelal onbewust) niet altijd geheel strookt met het totale belang van het project.

Als voorbeeld: de leverancier van de stenen heeft het belang om deze in een keer uit te leveren zodat de vrachtkosten hiervan beperkt blijven. De aannemer heeft het belang om enkel de stenen te ontvangen die in een bepaald tijdsbestek verwerkt kunnen worden zodat het bouwterrein begaanbaar blijft en de materiaalkosten niet te sterk oplopen t.o.v. het gereed product. De opdrachtgever heeft belang bij een snelle oplevering. Door het toepassen van lean principes komen deze knelpunten boven water waardoor er een oplossing gekozen kan worden die het totaal verbetert. De leverancier levert kleinere hoeveelheden stenen welke direct op de steigers geplaatst kan worden op het moment dat de kraan er is voor de kapconstructie. De aannemer kan sneller werken, de extra kosten worden gecompenseerd door de snellere bouwtijd.

Lean bouwen

Wanneer vanaf het allereerste begin de focus van klant, adviseurs, bouwer en bouwpartners gericht is op het toevoegen van waarden, kunnen trajecten worden verkort en geoptimaliseerd. Door alle werkzaamheden in één keer goed voor te bereiden kunnen de bouwkosten worden verlaagd, de doorlooptijd verkort en de veiligheid verbetert.

TECHNIEKEN

Om Lean binnen onze organisatie en projecten toe te passen maken we gebruik van de volgende technieken:

Lean manufacturing
  • Value Stream Mapping (waardestroomanalyse): Door een value stream mapping (VSM) te maken kun je gemakkelijk de waardestroom van een bepaald product of dienst visualiseren

  • Concurrent Engineering: Ook wel gezamenlijk ontwerpen genoemd.

  • Just in Time (JIT): Zoals de naam al verraad, gaat deze logistieke methode over het “precies op tijd” leveren van materialen of diensten aan de klant. 

  • Lean planning: Het gezamenlijk met alle partners opstellen van een integrale planning op dagniveau.

De inzet van ons ProjectPortaal als digitaal medium om projectgegevens, informatie en kennis met elkaar te delen, zowel in- als extern, speelt daarbij een belangrijke rol. Ook het werken met BIM (bouw informatie modellen) zorgt voor een betere samenwerking, vermindering van faalkosten en een snellere doorlooptijd van de voorbereiding van onze projecten.