Project omschrijving

PROJECT
Geveltransformatie

OPDRACHTGEVER
Boer Staphorst

OMSCHRIJVING

Het betreffende winkelpand is deze door zijn gedateerdheid van zijn gevelbekleding en de overname van het naastgelegen winkelpand onderhevig aan een renovatie. Daarbij wordt de gevelbekleding van de verschillende panden en vervangen en wordt het winkelpand voorzien van een centrale hoofdentree. Het pand is in de loop der jaren verschillende keren uitbreidt met nieuwe bouwvolumes, hierdoor is er een versnippering in bouwvolumes ontstaan. Door het toevoegen van een nieuwe façade overkapping die rond het gebouw wordt getrokken worden de verschillende bouwvolumes met elkaar verbonden. Daarnaast wordt de oude gevel voorzien van nieuwe houten gevelbekleding waardoor het winkelpand een uniforme uitstraling krijgt en dus als een winkeleenheid gaat worden gezien.