Project omschrijving

Houtskeletcasco vrijstaande woning Bergen aan Zee

Versnelde bouwtijd door toepassing van Prefab HSB

Direct aan de duinen in Bergen aan Zee is deze grote vrijstaande woning naar ontwerp van Lody Trap architecten gerealiseerd. De woning is opgebouwd met een forse staalconstructie en om de bouwtijd te versnellen is er gekozen om de ruimten tussen het staal uit te voeren in prefab HSB.

Het grote dakvlak met diverse knikken, grote dak openingen en balkons is bekleed met zinken felsplaten. De schuingeplaatste aluminium kozijnen in de buitenwanden zijn geplaatst in stelkozijnen welke in de prefab elementen zijn verwerkt.

Buro de Haan kreeg de opdracht om de houtskeletconstructie prefab uit te werken voor onze opdrachtgever Hetebrij Bouw en hierin is nauw samengewerkt met de staalleveranciers en installateurs voor een goede afstemming.

De HSB elementen en de staalconstructie konden perfect op elkaar afgestemd worden doordat de staalleverancier ook in Tekla tekent en waarbij er direct rekening is gehouden met de toegepaste montagemethode. Ook de installatie met posities van rioleringen, hemelwaterafvoeren en rookgaskanalen is in de engineeringsfase meegenomen in het Tekla model zodat dit tijdens de bouw geen verrassingen oplevert voor de installateur. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt deze complexe woning prefab én passend te bouwen.

Houtskelet woning met staalconstructie
Houtskelet woning met staalconstructie
Bekijk onze andere engineeringsprojecten
Stel ons een vraag