Project omschrijving

Fabriekspand PVC compounds Hardenberg

Kantoor met productiehal en opslag
In opdracht van: Plastchem B.V.

De productie van PVC compounds is een hoogwaardig chemisch proces. De fabriek om dat proces heen dient dan ook net zo hoogwaardig te zijn: veilig voor medewerker en omgeving, gezond en aangenaam om in te werken maar ook toekomstbestendig en een rendabele investering.

De Plastchem fabriek in Hardenberg wordt gezien als de modernste PVC-fabriek in Europa en is daarmee een gebouw om trots op te zijn. Zowel voor ons, als voor onze opdrachtgever Plastchem.

Het fabrieksproces als uitgangspunt

Het ontwerp van deze PVC fabriek is gemaakt door Buro de Haan Architectuur waarbij het optimale productieproces en daarbij behorende logistiek leidend was om tot een ontwerp te komen. Om de productie van hoogwaardige PVC-compounds mogelijk te maken en productinnovaties naar een hoger niveau te brengen werden er dan ook hoge eisen gesteld voor zowel het ontwerp als de technische uitvoering. Het gebouw dat is geplaatst op een 40.000 m2 groot terrein is als het ware om de productielijnen en machines heen ontworpen.

Waar veel gebouwen beginnen bij een ontwerp en pas bij de overdracht van architectuur naar engineering de techniek ingedoken wordt liep dat bij dit project  anders door vooral vanuit het proces en de daaraan gekoppelde gebruikers en omgeving te denken.

Virtueel beleven als in een game vanuit het 3D model

Zoals ieder project bij Buro de Haan is ook dit project volledig in 3D opgezet wat een groot aantal voordelen kent, waarvan beter visueel inzicht er één van is. Door visuele inzage kan de opdrachtgever betere keuzes maken en vooraf kunnen nog aanpassingen gedaan worden.

Om zowel de opdrachtgever als de gebruikers, de medewerkers van Plastchem, al vast in een vroeg stadium een gevoel te geven bij het nieuwe pand werd een inloopavond georganiseerd waarop met VR-bril de fabriek alvast doorgewandeld kon worden als in een game. In de virtuele omgeving inclusief machinepark en alle installaties kon het productieproces volledig virtueel beleefd worden. Meer inzicht in het eindresultaat en meer terugkoppeling vooraf van alle betrokkenen bestaat niet!

Effectiever samenwerken in BIM

Een complex gebouw als een fabriekspand vraagt ook om soepele samenwerking tussen alle partijen. Door met alle partijen tezamen virtueel te bouwen in BIM heeft iedereen in basis dezelfde gegevens. Het Buro de Haan portaal was hierbij het centrale verzamelpunt van alle partijen. Een mooi concreet voorbeeld van de winst van deze werkwijze is de opmerking van de installateur: “Nog niet eerder hebben wij zo’n niveau gezien van voorbereiding in een installatie, problemen met de installatie van het uitgebreide machinepark zijn hierdoor voorkomen”.

Een veilige, gezonde en prettige werkomgeving

Bij een chemisch productieproces is veiligheid, gezondheid en milieu vanzelfsprekend een belangrijk thema. Wetgeving voorziet hierin voor een groot deel maar wij gaan daarin graag verder dan de minimale norm. Een gebouw dat exact voldoet aan de wetgeving hoeft immers nog niet prettig te zijn om in te werken.

Bij de inrichting van het pand is er bewust rekening gehouden dat er een visuele connectie is tussen het laboratorium en de productievloer. De tegenstijdigheid hierin is wel dat de productievloer lawaaiig kan zijn terwijl stilte in het laboratorium juist gewenst is. Hetzelfde geldt voor daglicht, een prettige werkomgeving is er een die licht is zonder dat er sprake is van een opwarmend effect. Met al deze zaken is uitvoerig rekening gehouden.

Buizen die door de hele fabriek lopen waar een chemisch proces plaatsvindt is vanuit het oogpunt brandveiligheid een flinke uitdaging, dit is opgelost door het gebouw in 3 secties op te delen. Om ook veiligheid te bieden aan de omgeving is het pand midden op de kavel gezet en zo losgezet van de omgeving waarmee het gevaar van eventuele branduitslag beperkt wordt. Behalve slim engineeren heeft ook nauw overleg met de brandweer ertoe geleidt dat het complex voldoet aan alle brandveiligheidseisen.

Een duurzame investering

Een duurzame investering is een investering die goed is voor het milieu maar die ook rendabel is vanuit ondernemersperspectief.

Duurzaam investeren houdt in dat een gebouw toekomstbestendig is. Daar waar mogelijk is het gebouw flexibel opgezet zodat het in de toekomst aangepast kan worden aan nieuwe inzichten en wensen.

Het pand is getoetst bij GPR Gebouw voor een objectieve beoordeling van de duurzaamheid op verschillende onderdelen. Het certificaat laat een gemiddelde score van een 8,1 op een schaal van 10. Daarmee is het gebouw niet alleen goed voor het milieu maar komt het ook in aanmerking voor subsidies voor duurzaam bouwen waardoor de opdrachtgever een beter gebouw krijgt voor een lagere prijs en daarmee meer resultaat uit het gestelde budget.

Plastchem GPR Gebouw certificaat

““We hebben het hele proces met Buro De Haan als zeer prettig ervaren.

Het zijn fijne en kundige mensen met oog voor detail en hebben onze complete ‘state of the art’ fabriek al een jaar eerder weten te realiseren in BIM, voordat de eerste steen gebouwd werd.

Ronduit klasse!””

Onno-Pieter Sonnega, Plastchem

Heeft u een vraag over dit project of kunnen wij u helpen bij uw project?

Neem contact met ons op.

CONTACT